Maie Orava tantsude võistutantsimine

Jüripäeval, 23. aprillil, toimus Kosel järjekordne Maie Orava tantsude võistutantsimine ning seda korraldas eelmise võistutantsimise võitja Kose noorterühm. Sel aastal oli tegemist nii mitmeski mõttes juubelihõngulise üritusega – 2001. aastal alguse saanud võistutantsimine toimus nimelt juba viiendat korda. Lisaks sellele tähistas ürituse matroon, Virumaa tantsuõpetaja, meestetantsupidude idee algataja  ja elluviija ning Eesti üks loomingulisemaid tantsuautoreid Maie Orav 28. mail oma 70. sünnipäeva!

Juubeliüritusele väärikalt oli kokku tulnud tantsijaid üle terve Eesti – neljas kategoorias tantsisid võidu seitse naisrühma, neli vanemat segarühma, neli nooremat segarühma ja kolm esindusrühma.

Võistutantsimise parimad selgusid žürii (koosseisus Igor Tõnurist, Leida Tiis, Kalev Järvela, Karin Soosalu ja Vaike Rajaste), publiku ja Maie Orava punktide summeerimisel.

Meil on hea meel teatada, et esindusrühmade hulgas oli võidukas meie oma Kuljus 7, keda juhendas Märt Agu! Kas oli põhjuseks loosiõnn, mille tõttu esinesid kuljuslased järjekorras esimestena või  tantsuks valitud „Rukki Jaak“, mida enne väga palju nähtud ega tantsitud ei ole. Kes teab. Igatahes asus Kuljus pärast esimest tantsuvooru napilt teisel kohal Tuurit-Tuuriti järel, vahe oli ainult üks punkt. Teises tantsuvoorus tehtud sooritus aga tõi kaasa 10 punkti  kõige omanäolisema Maie Orava tantsu soorituse eest ning kokkuvõttes ka võidu. Õnnitleme ka oma sõpru Tuurit-Tuuritist suurepärase teise koha puhul!

Ülejäänud võistutantsimise tulemused leiab ERRSi kodulehelt.