Kuljusest

Kuljus on Tallinna Tehnikaülikooli tantsuansambel, mis tegutseb alates 1949. aastast. Ansamblil on kokku 5 rühma ligi 100 tantsijaga – lisaks kolmele põhirühmale tegutsevad ka kaks vilistlasrühma.

Kuljuse eesmärgiks on kvaliteetse eesti rahvatantsu propageerimine, teistele rahvastele tutvustamine, eesti tantsukultuuri alalhoidmine ja arendamine. Kuljuse kunstiline juht on Marina Kuznetsova, tema assistendid on Ülo Luht, Reet Sillavee ja Robert Hein.


Ajaloost

1949. aasta oktoobris tulid Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) majandusteaduskonnas kokku kaheksa paari noori, kes tahtsid tantsida. Õpetajaks kutsuti Salme Valgemäe. Majandusteaduskonna rahvatantsurühmast kujunes välja üle-instituudiline rühm. Tantsurühmi oli ka teistes teaduskondades, aga kuna need tegutsesid lühikest aega, majanduse rühm aga järjepidevalt ja laienedes, siis loetakse seda Kuljuse alusepanijaks.

Kuljuse nimi võeti kasutusele alles 1962 . aastal Salme ja Ott Valgemäe samanimelise tantsu järgi, kui visa tantsimise tulemusena jõuti rahvakollektiivi austava nimetuseni. 1974. aastal autasustati Kuljust ja Salme Valgemäe tööd Eesti NSV teenelise kollektiivi aunimetusega.

1971. aastaks tegutses juba neli rühma ning 1974. aastal pälviti ENSV teenelise kollektiivi aunimetus. Alates 1974. aastast kuni 1999. aasta kevadeni vedasid ansamblit Pill ja Ülo Luht. 1999. aasta sügisest 2000. aasta kevadeni juhendas Kuljuse põhikoosseise Ivar Lett. 2000. aasta sügisest on ansambli juhiks Marina Kuznetsova.

Tantsuliselt on Kuljus olnud alati eestlaslikult väärikas ja loomulik – taotletakse eesti tantsude loomulikku, vaba ja puhast valdamist ning muude rahvaste loomingu stiilset esitamist – tähtis pole mitte ainult välise vormi näitamine, vaid ka tantsu sisu avamine. Ansambli tantsuks läbi aegade on olnud nimitants Kuljus.

Kuljusest võib küll palju kirjutada, kuid parimaks tutvumisviisiks on siiski ise meie kontserdile tulla, või veel parem, meid esinema kutsuda.