Marina Kuznetsova

Kõigi kuljuslaste poolt armastatud ansambli kunstiline juht Marina Kuznetsova tähistas 17. veebruaril TTÜ aulas oma juubelit stiilse tantsuõhtuga. Külaliste seas oli näha nii TTÜ Rektorit, mitmeid eesti tantsujuhte, kui ka enamikku suurest Kuljuslaste perest – kes kõik ka TTÜ BigBandi saatel jalga keerutasid. Peo perenaise auks peeti kõnesid ning tõsteti klaase. Tegevtantsijad andsid oma õnnesoovid edasi kirgliku kankaaniga ning tervitama tulid ka Jazz-kitarristid: Jaak Sooäär ja Raul Vaigla.

Sünnipäevalaps ise puudutas oma tänukõnes aja liikumise teemat ning tulleski ajas veidi tagasi, räägime alustuseks Marina noorusest ja esimestest sammudest Kuljuses.

Tulevane tantsujuht sündis ja kasvas üles Tallinnas, meremehe perekonnas. Põhikoolis tegeles ta küll professionaalsete uisutrennidega, kuid jäine tee ei olnud siiski tema jaoks.  Oma esimesed tantsusammud põrandal tegi Marina Linda Niinemetsa käe all Tallinna 23. keskkoolis .

1979. aastal astus Marina õppima TTÜ-sse ühiskondliku toitlustamise ja organiseerimise erialale, mille ta ka edukalt lõpetas. Edasine seos toidutehnoloogiaga praktiliselt katkes, kuni aastani 2008. Olles juba staazikas õpetaja-metoodik Pelgulinna gümnaasiumis sai ta toidukomisjoni esimeheks. Aastal 1979 liitus Marina Kuznetsova ka rahvatantsuansambel Kuljusega ning see seos juba ei katkenud.

1988. aastal astus Marina oma tantsukarjääris järgmise olulise sammu, lõpetades Rahvakultuurikeskuse juures asuva tantsujuhtide kooli. Vahetult enne seda, 1980ndate keskpaigas, oli Marina alustanud trennide andmist Kuljuses, millega järk-järgult edasi tegeledes 2001 aastaks ansambli kunstiliseks juhiks kasvas. 1989. aastal sai temast samuti tantsuõpetaja Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumis, kus eelnevalt olid lastega tööle aluse pannud tantsupedagoogid Niina ja Alfred Raadik.

Koolis töötades on Marina juhendanud lisaks rahvatantsurühmadele ka estraaditantsu rühmi ning välja töötanud isikliku rütmika aine metoodika. Ta on loonud mitmeid tantse lastele ja lavastanud kontserte ning tegelenud arendustööga hüperaktiivsete ja muude käitumishäiretega laste õpetamise osas, eriti pärast klassijuhatajaks saamist.

Marina Kuznetsova elus on oluline osa ka tantsupidudel. Marina on kuulunud noorte tantsupidude lavastusgruppi aastatel 1993 ja 1997, mil ta oli 5-7. klasside assistent ja 2007. aasta noorte tantsupeol oli ta 2-3. klasside liigijuht. Ülemaalistel tantsupidudel on Marina olnud 1999. aastal ansamblite üldjuhi assistent ning 2009. aastal 3-4. klasside liigijuht. Lisaks veel, oli Marina ka 1 Meestepeol Rakveres 2006.aastal 7-9 klasside liigijuht ja 2 Meestepeol ansamblite liigijuht.

Inimesena iseloomustab Marinat nõudlikkus enese ja teiste vastu, huumorimeel ja teotahtelisus, koolilaste sõnul aga ka õiglustunne konfliktide lahendamisel. Ilmselt on need omadused aidanud kaasa Marina saamisel esimeseks Ilma Adamsoni nimelise fondi laureaadiks ning ERRS-i kuldmärgi omanikuks.

Õnnitleme Marina Kuznetsovat sünnipäeva puhul ning soovime talle meiegi poolt jõudu, tervist ja tahtmist tantsuga tegeleda veel pikkadeks aastateks!