Tegime head!

Kuljusel tuli soov teha head ning nii korraldasime oma tantsijate hulgas väikese kogumisaktsiooni, mille käigus saadud esemed viisime Tallinna Puuetega Inimeste Kotta. Puuetega Inimeste Kojas toimus iga-aastane asjade kogumisaktioon, mille käigus olid oodatud kõik asjad, mida inimene eluks vajada võib.

Mõnus tunne oli teha veidikene head 🙂