Salme ja Ott Valgemäele pühendatud gümnaasiumirühmade võistutantsimine “Kiigemäel”

18.novembril 2023 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis Salme ja Ott Valgemäele pühendatud võistutantsimine gümnaasiumirühmadele. Võistutantsimine “Kiigemäel” on osa tantsuansambli Kuljus juubeliprojektist ning võitjarühm saab võimaluse esineda Kuljuse 75. aastapäeva juubelikontserdil 2024. aasta novembris.

Salme ja Ott Valgemäe on tantsuansambli Kuljus loojad ning paljude aegumatute eesti tantsude autorid, kes on oma tegevusega avaldanud eesti lavarahvatantsule ning rahvakultuurile tugevat mõju.

Võistlema on oodatud gümnaasiumide alla kuuluvad segarühmad.
Esitada tuleb üks tants Salme ja Ott Valgemäe loomingust ning üks vabalt valitud tants.
Osalustasu rühma kohta on 175€. (Osalustasu sisaldab lõunasööki)
Võistutantsimise reglement

Võistutantsimine toimub Tallinna Tehnikaülikooli aulas.
Transport on võimalik igal rühmal ise organiseerida.

Registreerimine

Üritus algab kell 13:00 ning pealtvaatajatel on võimalik tasuta vaatama tulla.

Salme ja Ott Valgemäele pühendatud võistutantsimine “Kiigemäel” on osa tantsuansambli Kuljus 75. tegutsemisaasta juubeliprojektist, mis kulmineerub 16. novembril 2024 Alexela kontserdimaja laval.

Krista Koval
võistutantsimise projektijuht
kovalkrista@gmail.com
53 950 259