Kuljusest

TTÜ tantsuansambel Kuljus on tänaseks tegutsenud 60 aastat ning läbi selle ajaloo on organisatsiooni eest vedanud  kunstiliste juhtide kõrval ka aktiivsed tantsijad. On selge, et tantsijate panus lisaks trennis ja esinemas käimisele on vajalik ning see aitab läbi viia ja korraldada erinevaid Kuljusega kaasas käivaid traditsioone ja sündmusi.

Et saaksime toimida juriidilise isikuna, on Kuljuse tänaste vilistlaste ja endiste eestvedajate poolt loodud MTÜ Kuljus Klubi. Klubi esmaseks eesmärgiks on hallata ansambli rahalisi vahendeid, kuid samas olla ka liikme staatuses teistes organisatsioonides nagu MTÜ TTÜ Kultuurikeskus ja Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts. Kuljus Klubil on küll oma liikmed ja juhatus, kuid strateegiliste otsuste ning ansambli järjepidevuse eest vastutab Kuljuse halduskogu. Halduskogu käib reeglina koos kord kvartalis ning sinna kuuluvad kaks liiget igast tantsurühmast, kellele lisanduvad ansambli president, Kuljus Klubi juhatuse liige ning ka aktiivsed Kuljuse sõbrad.

Paralleele tõmmates võiksime tänase Kuljuse halduskogu ülesandeid ja tegemisi, vähemalt osaliselt, võrrelda äriettevõtte nõukogu omadega. Ja nagu igas ettevõtteski, on ka Kuljusel oma tegevmeeskond. Ansambli igapäevaste ülesannetega väljaspool treeningsaali tegeleb Kuljuse President koos oma kabinetiga. Läbi ajaloo on selle meeskonna suurus ja ülesanded olnud erinevad, ent täna on presidendi kabinetis 17 liiget, kellel kõigil on oma vastutusala. Meil on kultuuriministeerium, mille peamisteks ülesanneteks on Kuljuse sünnipäeva-, aastavahetuspeo ja suvepäevade korraldamine. Infoministeerium, mis hoiab korras kodulehekülge ja vastutab tantsijate-, video- ja fotoandmebaaside eest. Finantsministeerium,  mis tegeleb rahaliste küsimustega ning välisministeerium, mille vastutusalasse kuulub taotlusprojektide kirjutamine ja välisreiside puhul infovahendajaks olemine.

Kiiresti muutuvas maailmas ning üha kasvavas elutempos, kus enamus Kuljuse tantsijaid lisaks ülikoolis käimisele ka töötab, on üha tähtsam, et president koostöös kunstiliste juhtide ning ansambli halduskoguga suudaks efektiivselt ära kasutada meie tegevtantsijates ja vilistlastes peituvaid teadmisi ning oskusi.

Olen kindel, et TTÜ tantsuansambel Kuljus toimib ka veel järgmised 60 aastat ning soovin kõikidele tulevastele Kuljuse eestvedajatele häid mõtteid, õigeid otsuseid ja sõbralikke suhteid. Leian, et peaksime olema õnnelikud selle üle, et saame olla edukas tantsuansambel ja seda tänu mitmekülgsetele ja hakkamist täis kuljuslastele.

Minu õnnesoovid kogu Kuljuse perele!

Kristjan Lood

Kuljuse President aastatel 2005-2009